desfileacade

Asociación Acade

Calidad & Cooperación

Una asociación plural e independiente en la que poder reflexionar y proponer.

Imprimir
PDF

Taller “Reconstruint la cooperació des dels seus professionals. Barcelona”

04 Junio 2014.

Proposta per a un procés de reflexió

Barcelona, 11 juny 2014

Organitza: Fundació CIDOB

En col.laboració amb ACADE

La Assemblea General d'ACADE celebrada el 18 desembre 2013 va decidir iniciar un procés de reflexió sobre l'estat actual del sector de la cooperació i com afecta aquest als professionals del sector. Com entitat que agrupa un ampli espectre d'especialistes procedents de diversos àmbits de la cooperació compromesos amb la qualitat de les polítiques i la millora del seu impacte, es vol analitzar quins són els principals canvis que ha experimentat el sistema de cooperació internacional, anticipar tendències, identificar processos en curs i proposar iniciatives innovadores que permetin avançar en la bona direcció a un sector que ha estat especialment castigat per la crisi.

Com part d'aquest procés s'ha iniciat un cicle de consultes en diverses localitats que permeti recollir una visió heterogènia per alimentar la reflexió amb la finalitat d'acollir idees i propostes que es puguin plantejar al conjunt d'institucions i actors del sistema de cooperació i de les polítiques de desenvolupament. CIDOB s'ha sumat a aquesta iniciativa convocant a Barcelona un grup de persones que representen diferents sectors que inclou professionals que treballen en institucions de l'administració pública general i local, acadèmia, practicants, ONGD, Think Tanks i altres actors de la societat civil.

El taller es dividirà en tres fases.

- Una primera presentació plenària per explicar els objectius del taller de treball.

- Tres sessions temàtiques al voltant d'un paquet de preguntes prèviament compartides amb els participants.

- Una darrera plenària en la que es compartiran las conclusions i propostes de les tres sessions temàtiques.

Cada sessió temàtica tindrà un dinamitzador/a que assignarà les preguntes i pot incorporar noves qüestions i un relator/a que serà l'encarregat d'elaborar les conclusions i propostes. Tots dos presentaran els resultats conjuntament al plenari. L' enfocament del debat es vol centrar en els aspectes d'aplicació pràctica i no tant en elaboracions teòriques. D'altra banda, es vol posar més èmfasi en una visió prospectiva més que en un balanç. Els blocs temàtics no pretenen esgotar totes les qüestions que preocupen al sector de la cooperació, són tan sols un punt de partida per compartir preocupacions i propostes entre els professionals de la cooperació a Catalunya.

          Descárgate el documento resumen del taller en castellano

          Descarrega't el document resum del taller en català

 

1ª Bloc temàtic. La necessitat d'adaptació del sector als canvis produïts en un sistema de cooperació internacional en transició.

- Quins són els principals canvis del sistema de cooperació internacional?

- Com han evolucionat ho hauria d'evolucionar la relació entre països amb diferent grau de desenvolupament i com afecta a la pràctica de la cooperació?

- Quins són els requeriments per incorporar les exigències de qualitat que estableixen els estàndards internacionals?

- Quin és el paper dels mecanismes i indicadors de seguiment i avaluació en el procés de rendició de comptes mutu.

- Quines són les eines en termes de procediments i habilitats que necessita el sector per incorporar les exigències de qualitat òptima per a la cooperació al desenvolupament?

- Com afecten tots aquest canvis als professionals de la cooperació i quines necessitats formatives comporta?

- Quins són els principals entrebancs que es troben els professionals en el desenvolupament de les seves activitats?

- Com s'incorporen les economies emergents en el sistema de cooperació internacional?

- Quines són les implicacions de la cooperació Sud-Sud en els canvis del sistema internacional de cooperació

 

2ª Bloc temàtic. Pluralitat, participació i innovació en las dinàmiques de cooperació en el marc de la Agenda Post-2015

- Com incorporar la creixent heterogeneïtat i proliferació d'actors del desenvolupament en les dinàmiques de cooperació internacional?

- Com mobilitzar i reforçar la societat civil per incorporar-la als processos de cooperació al desenvolupament i involucrar-la en una agenda post-2015 més inclusiva?

- Quines iniciatives innovadores de la societat civil poden incorporar-se al sistema de cooperació internacional?

- Quines oportunitats presenta la col•laboració público-privada en l'àmbit de la cooperació?

- Quin és el paper del sector acadèmic i de think tanks en les polítiques de cooperació al desenvolupament?

- Quin és el paper de les institucions i la ciutadania per garantir la rendició de comptes i la coherència de polítiques en l'àmbit de les polítiques de cooperació?

- Com discriminar entre les organitzacions que s'aprofiten de la cooperació per a maximitzar els seus pressupostos de les que minimitzen el costos per tal de generar més benefici pels receptors?

 

3ª Bloc temàtic. Els reptes de la cooperació descentralitzada i el seu paper en el sistema de cooperació emergent.

- Quin és el paper específic de la cooperació descentralitzada en els futur sistema de cooperació al desenvolupament multinivell?

- Quin és el paper de les entitat locals en la formulació de les agendes i la aplicació de les polítiques de desenvolupament?

- És la cooperació triangular un instrument adient per a la cooperació descentralitzada?

- Com s'incorporen els principis d'harmonització i alineació a la cooperació descentralitzada?

- Com incorporar els indicadors de seguiment i avaluació a la cooperació descentralitzada?

- Es la cooperació descentralitzada un instrument eficaç per la sensibilització i educació pel desenvolupament de la ciutadania?

- És la cooperació descentralitzada un instrument eficaç per a l'enfortiment institucional i la transferència de coneixements?

- Com compatibilitzar l'enfocament dels negocis inclusius i la cooperació descentralitzada?

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y para ofrecerle contenidos más interesantes. Para obtener más información sobre las cookies y cómo eliminarlas, consulte nuestra Política de Privacidad.

Sí, acepto cookies de esta web